De to sist påvist smittede tilhører ikke samme utbrudd som de andre smittede den siste drøye uka, og det er pr nå også  lite som tyder på at de to har samme smittekilde. Smittesporing og registrering av nærkontaker er igangsatt. De smittede og eventuelle nærkontakter følges opp av helsepersonell.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker dem god bedring!

Total status i Nord-Odal er pr. i dag 13 smittede siden pandemiens begynnelse.