I dag, 7. mai, har kriseledelsen i Nord-Odal kommune fått opplyst at to av våre innbyggere har fått påvist Covid 19-smitte. Smittekilden er kjent.

De følges opp av helsepersonell og smittesporing er gjennomført. Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Status i Nord-Odal pr. i dag er 3 påvist smittede.