På grunn av situasjonen med Covid-19 (koronaviruset) vil feiervesenet utsette alt av tilsyn og feiing i Nord-Odal. Dette gjøres for å begrense smittefaren og risikoen for spredning av viruset.

For spørsmål ta kontakt på telefon / e-post:

Stian Voll            940 17 072 / stian.voll@nord-odal.kommune.no

Steffan Bunes    400 39 552 / steffan.andre.bunes@nord-odal.kommune.no

Ved mistanke om sotbrann, ring 110