Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) gir tilskudd til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.

Oversikt over tiltak det kan søkes på og søknadsskjema er blant det du kan finne på Innlandet fylkeskommunes nettside