Det gis tilskudd til både skogkultur og vegbygging også i 2022. Ungskogpleie og markberedning er prioriterte tiltak. Ordningene med tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog videreføres også.

Det kan gis tilskudd til miljøtiltak i skog. Tiltak er f. eks. langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, rovfuglreir og tiurleik. Det kan også gis tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og synliggjøring av kulturminner.

Tilskuddsordninger for skogbruket i 2022

Ta kontakt med Fredrik Haug på mobil 907 25 012, eller e-post: fredrik.haug@nord-odal.kommune.no for mer informasjon.