Til ungdommen i Nord-Odal

Mitt navn er Nohman Hassan Ishaq, jeg er kommuneoverlege her i Nord-Odal. Noen av dere kjenner meg sikkert fra legekontoret.

Aller først vil jeg si takk til dere! Dere har ofret en viktig periode av livet deres som en del av denne dugnaden mot covid19-pandemien.

Som dere har fått med dere er det på nytt en oppblomstring av covid19-smitte i Norge. Daglig leser vi om nye rekorder. Det er hovedsakelig uvaksinerte som blir smittet. Alle over 18 år som ønsket vaksinen er nå vaksinert i kommunen. Vi har smått startet vaksinering av de under 18 år.

Jeg forstår at det er flere ungdommer som er skeptiske til vaksinen. Jeg forstår deres skepsis. «Uansett om dere skulle bli smittet så blir det mest sannsynlig et mildt forløp». Jeg ser den og kan heller ikke argumentere imot det. Men det er to ting jeg ønsker dere skal vite.

  • Dere kan fortsatt smitte deres besteforeldre, foreldre og onkler/tanter. De kan potensielt få en alvorlig infeksjon. De kan bli smittet selv om de er fullvaksinert.
  • Vi vet lite om senvirkninger av covid19 i unge mennesker. Jeg jobber for tiden på lungerehabilitering på LHL og der er det flere i alderen 20-40 år som blir utredet for utmattelse etter gjennomgått covid19.  

På internett i dag finnes det mye konspirasjonsteorier om vaksinen. Alt ifra at det er mikrochip i vaksinen til at menn blir sterile. Det stemmer selvfølgelig ikke. Jeg synes det er flott at dere oppsøker kunnskap, men jeg ber om at dere oppsøker det på riktige steder. Som f.eks. FHI.no eller helsedirektoratet.no.

Kjente bivirkninger av vaksinen er smerter ved injeksjonssted, muskelvondt, slapphet/slitenhet og hodepine. Andre bivirkninger kan også forekomme, men alle bivirkninger er stort sett forbigående.

Det er helt frivillig å ta vaksinen her i Norge og ingen vil derfor tvinge dere.  Jeg vil uansett oppfordre dere til å ta vaksinen da det er den eneste måten å bekjempe pandemien på. Da slipper vi flere dager med hjemmeskole og vi kan treffe våre venner og familie og gå i arrangementer slik vi gjorde tidligere.

Sammen kommer vi oss raskere gjennom pandemien!

Nohman H.Ishaq
Kommuneoverlege
Nord-Odal kommune

Kommuneoverlege Nohman H. Ishaq