Nord-Odal kommune v/kommunelegen ber folk som har bostedsadresse utenfor kommunen om å IKKE reise til Nord-Odal, men oppholde seg på sitt faste bosted.
 
Oppfordringa om å holde seg i hjemkommunen går også ut til våre egne innbyggere med hytter utenfor Nord-Odal. Dette er viktig for å hindre smittespredning.
 
Denne oppfordringen er i tråd med regjeringens oppdaterte føringer i dag 13.03.