Vi vil minne om at det fortsatt er viktig å teste seg for covid-19 ved symptomer. Nå på våren kan det være vanskelig å vite om symptomene skyldes forkjølelse, pollen eller korona, og det er da viktig at man tester seg så tidlig som mulig.

På Helsenorge kan du finne en koronasjekk, gå gjerne gjennom denne dersom du tenker at du kan ha blitt smittet.

Informasjon om testsenteret