Avtalen har en verdi på drøyt kr 22 millioner, og finansieres av statlig tilskudd (7,1 mill) og Telenor.

Prosjektet forventes å avsluttes i tredje kvartal neste år. Det blir innkalt til informasjonsmøter om utbyggingen i løpet av høsten. Tilknytning for bedrifter og husstander til tilskuddsområdet blir gratis, mens det i Sand og for fritidsboliger vil koste kr 1.990,-.

 – Fiberutbyggingen innebærer i praksis at disse  områdene får et bedre og mer stabilt tilbud med hastigheter på opptil 500 Mbit/s på både opplasting og nedlasting, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor Norge.  

Bredbånd er viktig for bedrifter som ønsker å etablere seg , og kan også bidra til et bedre velferdstilbud for kommunens innbyggere gjennom smarte løsninger, velferdsteknologi og teknologiutvikling.

– Erfaringer viser  at kommuner med god infrastruktur på bredbånd blir mer attraktive å bo i og gir grobunn for nye arbeidsplasser, sier Eva Snare, næringskonsulent i Nord-Odal.

Prosjektet i Nord-Odal et av Telenors største offentlige utbyggingsprosjekter av denne typen i år. Det var derfor ekstra hyggelig å bli invitert til prosjekt «kick-off» hos Telenor på Fornebu i august. 

Få nyheter om utbyggingen