Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og det legges opp til søknadsrunde hvert kvartal. 

Det er nå åpnet for søknader for perioden april - juni 2022. Søknadsfristen er 7. september 2022, klokken 13.00.

Søknadsskjema og mer info på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside