Litt over klokka halv fire i ettermiddag gikk strømmen for de aller fleste i Nord-Odal. I følge det nylig oppdaterte kartet til Eidsiva er litt over 2600 abonnenter berørt

Kart Eidsiva

Kriseledelsen gjennomførte klokka 19:00 et telefonmøte, og følger situasjonen tett videre.

Dersom strømmen blir borte i over 6 timer vil også mobildekningen falle bort for de fleste, dette er vi klar over, og vi minner da om at dersom noen har sterkt behov for å få hjelp til noe er brannstasjonen bemannet så lenge strømmen er borte. (Se nyhetssak om dette fra et strømbrudd i 2018)

Dersom strømmen fortsatt er borte tirsdag morgen vil det bli umulig å gjennomføre fjernundervisning, melding om dette sendes snarest også ut til foreldre/foresatte.