Stikkontakt er montert ved gjestebrygga.

Jobben er utført i samarbeid med Sand Båtforening som har fått sponsorpenger fra Odal Sparebank.

Kontaktperson i Sand Båtforening: Thomas Amundsen (917 08 517)

Stikkontakt ved gjestebrygga i Sandsåa