I fjor sommer ble den nye offentlige badeplassen ved Sand åpnet, og det ble ganske snart oppdaget at det var en del gamle glasskår i bunnen der. Det ble gjort en jobb for å rydde opp i dette, blant annet med masseutskifting, men det viste seg i år at problemet dessverre var større enn vi antok. Det må en omfattende og kostbar jobb til for å gjøre badeplassen trygg, og vi har derfor sett oss nødt til å stenge den inntil videre.

Vi håper at plassen med tida kan åpnes igjen. Inntil da ber vi alle om å ikke bruke plassen. Vi minner samtidig på at glass og plast ikke hører hjemme i naturen.

Stengt badeplass