Helsedirektoratet har 15.03.20 vedtatt stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten:

  • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  • Psykologer
  • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  • Virksomheter som utfører alternativ behandling
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Unntak:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

For mer informasjon:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-vedtar-stenging-av-virksomheter

Ved spørsmål, ta kontakt med din fysioterapeut i kommunen.

For generelle spørsmål, kontakt sjefsfysioterapeut Hildegunn Håkenrud på 913 35 858.