Alle skoler og barnehager er stengt fra og med 12. mars klokka 18:00 til og med 26. mars.

Barnehagene og barneskolene (1. - 7. trinn, inklusiv SFO i vanlige åpningstider) holder åpent for et omsorgstilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver.

Barnehagene og alle trinn i skolene holder åpent for et omsorgstilbud for barn med særskilte behov.

Det er viktig at alle som ikke faller inn under denne definisjonen holder seg hjemme i den angitte perioden.

Samfunnskritiske oppgaver er definert som disse:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene