Klagen er rettet mot enkelte av tildelingskriteriene, og om disse er i strid med EUs overvåkningsorgan ESAs vedtak om retningslinjer for subsidiert bredbåndsutbygging i Norge. De omstridte kriteriene dreier seg om vektlegging av pris i forhold til kvalitet, og hvorvidt utbygging til hytter kan inngår i vurderingen.

Kommunene er nå i dialog med Hedmark fylkeskommune og NKOM for å avklare dette. Gjennom hele anbudsprosessen har vi samarbeidet med regionalt innkjøpssamarbeid (RIIG) og rådført oss med egne jurister.

Vi håper på en snarlig løsning, og vi beklager overfor våre innbyggere at prosessen har tatt lang tid.

Det er i påvente av en avgjørelse i klagesaken ikke mulig å si noe mer konkret om framdriftsplanen for utbyggingen. Kommunene kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.