I går fikk som kjent Nord-Odal bekreftet et tilfelle av den muterte UK-virusvarianten. I tillegg er en nærkontakt i ettertid også bekreftet smittet. Her er ikke mutert variant bekreftet, men det er grunn til å tro at det er samme variant også for den andre personen.

Møte med flere aktører

I dag har kommunens kriseledelse hatt møte med Statsforvalteren i Innlandet, Folkehelseinstituttets smittesporingsgruppe, representanter fra Sør-Odal kommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken i forbindelse med dette temaet.

I dette møtet informerte vi om saken fra den ble kjent for oss og fram til i dag. Blant de viktigste valgene som er tatt her er å praktisere en utvidet TISK-strategi. Altså at det for å stanse et potensielt større utbrudd er riktig å definere noen flere som nærkontakter enn man kanskje tidligere ville ha gjort, teste flere, og at noen flere dermed får karantene.

TISK-strategien

TISK-strategien har vært sentral gjennom hele pandemien, det går altså ut på Testing – Isolasjon – Smittesporing – Karantene. Dette er det viktigste verktøyet vi har hatt, til vaksinering er fullført.

Det eventuelt neste grepet man kan ta er å innføre lokale forskrifter, altså å innføre strengere tiltak enn de gjeldende nasjonale gjennom for eksempel å stenge enheter eller forby forskjellige aktiviteter. Det er pr. i dag ikke ansett som nødvendig i dette tilfellet, men kriseledelsen følger utviklingen nøye og vil raskt kunne gjøre nye vurderinger om det skulle være nødvendig.

Følg de generelle smittevernreglene

Vi vil igjen minne alle om at det viktigste vi hver og en kan gjøre for å begrense smitte er å følge de generelle smittevernreglene

  • Hold avstand!
  • Hold henda rene!
  • Hold deg hjemme hvis du er syk!
  • Hold antall personer du møter nede!

Munnbind?

Vi ser at mange er opptatt av munnbind, noen ønsker et påbud, andre ønsker anbefalinger og noen ser helst at man slipper. Vi er også opptatt av munnbind, men da først og fremst som et ekstratiltak der man ikke klarer å holde minst 1 meters avstand til andre. Dette kan for eksempel være i butikker. Vi mener at et påbud pr i dag ikke er nødvendig, men vi anbefaler gjerne bruk av munnbind der man ikke klarer å holde minst 1 meters avstand til andre. Og så er det på sin plass å påpeke at bruk av munnbind ikke gjør at man kan slutte å holde avstand. Da blir det en falsk trygghet.

I tillegg er det i disse dager ekstra viktig at man har lav terskel for testing ved symptomer.

Testtelefonen: 400 37 442