Det ser foreløpig ut til at vi i Nord-Odal har vært ganske heldige. Nedbøren skal fortsette gjennom hele tirsdagen, men ikke i de mengder som det først så ut til.

Når vi ser nyhetene fra andre steder i Innlandet, og også i Viken, ser vi at det var god grunn til å ta dette på det største alvor. Kriseledelsen har fulgt situasjonen nøye, og hatt jevnlige oppdateringsmøter både internt og med Statsforvalteren og øvrige myndigheter.

Ikke bemannet brannstasjon natt til onsdag

Vi valgte å bemanne brannstasjonen natt til tirsdag. Da de siste prognosene ser bedre ut enn først fryktet, velger vi å ikke videreføre dette tiltaket. Brannvakta kan fortsatt nås ved behov. Dersom det oppstår lengre strømbrudd (over en time) blir brannstasjonen bemannet.

Vakttelefon: 957 84 912

Varsel om flomfare på rødt nivå