Det siste døgnet har det ikke blitt registrert nye hendelser i forbindelse med ekstremværet. Storsjøen har steget med ca. 60 cm siste døgnet og vil fortsette å stige minst to døgn til. De som er mest utsatt rundt Storsjøen har blitt kontaktet. Prognosene er fortsatt usikre på hvor mye Storsjøen vil stige i forhold til 2018 nivå, men kommunen følger disse nøye. 

Vi vil opppdatere hjemmesiden i helga om det blir nødvendig. 

Ved spørsmål i helga kan brannvakta kontaktes på tlf. 957 84 912. 

Vannstand målestasjon Sand.

Varsel om flomfare på rødt nivå. 

 

Bilde tatt ved Storsjøen 11. august
Bilde tatt ved Storsjøen 11. august