Det siste døgnet har det ikke blitt registrert nye hendelser i forbindelse med ekstremværet, men de som er mest utsatt rundt Storsjøen har blitt kontaktet. I henhold til de prognosene vi har oppover Glomma må vi regne med at Storsjøen vil komme på samme nivå som flommen i 2018, mulig noen cm over. Prognosene er usikre, men kommunen følger disse nøye. 

Vannstand målestasjon Sand

Varsel om flomfare på rødt nivå