Fornying av førerkort og kompetanse

  • Har du normal gyldighet på førerettene dine og utløpsdato fra og med 1. januar 2020, kan du kjøre videre i 6 måneder etter utløpsdato. For mer info, se www.vegvesen.no
  • Har du yrkessjåførkompetanse som utløper fra og med 1. januar 2020, kan denne benyttes i 6 måneder fra utløpsdato uten å gjennomføre etterutdanning. For mer info, se www.vegvesen.no
  • Har du utrykningskompetanse (kode 160) som utløper fra og med 1. januar 2020, kan du kjøre i 6 måneder fra utløpsdato uten å fornye med helseattest.
  • Har du ett års gyldighet på grunn av manglende sikkerhetskurs på bane, kan du kjøre i 6 måneder fra utløpsdato uten å gjennomføre kurset.
  • Gikk førerkortet ditt ut 31. januar 2020 på grunn av manglende mørkekjøringskurs, kan du kjøre i 6 måneder fra utløpsdato uten å gjennomføre kurset.
  • Er du over 80 år, har normal gyldighet på førerkortet ditt med utløpsdato fra og med 1. mars 2020, kan du kjøre i 3 måneder fra utløpsdato uten å fornye med helseattest.

Har du førerkort som skal fornyes?