"Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente i vedtak av 03.06.2019 MTA/detaljplan for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. NVE har mottatt til sammen 6 klager på vedtaket. I tråd med forvaltningsloven § 33 skal NVE forberede klagene til klagebehandling før de sendes til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse."

Sakens dokumenter: