Nord-Odal kommune har fått tilskuddsmidler for gjennomføring av sommerskoletilbud for elever som dette skoleåret har gått i 1.- 10. trinn. Kommunen inviterer med dette lokale lag, foreninger og næringsliv til å være med og lage et opplegg for sommerskolen. Det er viktig at sommerskoletilbudet er tilpasset lokale forhold. Vi håper det er mange som kommer med søknad slik at elevene kan få et bredt og variert tilbud.

Sommerskoletilbudet skal være en arena for faglige, sosiale og/eller kulturelle aktiviteter. Eksempler på aktiviteter kan være teater, musikk, fysisk aktivitet eller kjemi/matte. Opplegget må ha en varighet på minst 2 dager og må gjennomføres i følgende periode: uke 25, 26, 31 og/eller uke 32. Elevene deles i følgende grupper 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Tilbudet må omfatte minst ti deltakere.

Vi ber om det lages en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres. Her må det komme frem budsjett, type aktiviteter, omfang av aktivitetene (hvilke dager/klokkeslett) og for hvilke aldersgrupper. Tilbudet skal være livssyns- og politisk nøytralt.

Frist for å levere søknad om tilskudd til sommerskoleaktivitet er 10. mai 2021.
Søknaden sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller postmottak@nord-odal.kommune.no.

Kommunen vil behandle søknadene i løpet av uke 20. Det vil bli lagt vekt på følgende kriterier:

  • Antall deltakere
  • Variasjon i tilbud til trinn
  • At aktiviteten ivaretar et eller flere av disse kriteriene:
    • Faglig
    • Kulturelt
    • Sosialt