Næringsfondet er rettet mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter og har som mål å bidra til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

Slik søker du

For å komme i betraktning, må du registrere søknaden elektronisk på www.regionalforvaltning.no (Søk etter Nord-Odal). Som vedlegg trenger du forretningsplan eller, hvis det er snakk om et prosjekt, en kortfattet prosjektplan. Du må også legge ved investeringsbudsjett og utkast til driftsbudsjett for kommende år.

Dersom du søker om mer enn kr. 30.000,-, behandles søknaden i utvalg for eiendom og samfunn 23. november 2018.

Tilskuddet kan ikke benyttes til daglig drift, som f.eks lønn, varekjøp eller husleie. Se retningslinjer.

Disse fikk tilskudd i første halvår 2018

  • Ebbas matgleder (Lokalmatproduksjon: konditorvarer, syltetøy, ost, is mm)
  • Kunstkonsept (kunsttrykk basert på Ivar Nordhagens kunst)
  • www.holidaynorway24.com (Webside for markedføring av sportscamptilbud)
  • Syrisk Mat (mobil kjøkkenvogn)
  • Fin & Fjong  (motebutikk Sand sentrum)
  • Ann-Maris Hud og velvære (hudpleiesalong)
  • Fotterapautstudent Anette Bakkehaug (fotterapaut)
Søknadsfrist, næringsfond
Søknadsfrist, næringsfond