Fondets midler skal benyttes til tiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming i Nord-Odal kommune. Enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider med tiltak for psykisk utviklingshemmede i Nord-Odal kommune, kan søke om midler eller foreslå bruk.

Elektronisk søknadsskjema og vedtekter

Søknad eller forslag kan også sendes pr post til
J.M. Møllers minnefond
Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Skjema for søknad pr post

Fristen er 24.01.2020