Alle søknader skal sendes inn via regionalforvaltning.no (søk "grønn framtid").

Det er ikke en fast søknadsfrist, men behandlingen av søknader vil starte midt i november.

Du bør lese omtalen av ordninga i regionalforvaltning grundig, og bruke god tid på å skrive søknaden. Legg vekt på: 

  • Hvorfor dette prosjektet vil gi en positiv effekt på miljø/klima
  • Hva som er nytt ved produktet/tjenesten (innovasjonsgrad)
  • Hva prosjektet kan føre til av verdiskaping
  • Om det vil gi økt sysselsetting i bedriften og/eller ha ringvirkninger hos andre bedrifter

Regelverk

Det er mulig å søke om 60 % tilskudd for nyetablerte bedrifter (opp til 5 år etter etableringstidspunktet), og 50 % tilskudd for eldre bedrifter. Maksimal søknadssum er 300 000 kroner. Det kan bare gis tilskudd til utviklingskostnader.

Investeringskostnader og utgifter til vanlig drift støttes ikke. Dersom det er nødvendig med små investeringer for å gjennomføre utviklingsprosjektet kan disse tas med i budsjettet.

Bedriftene som søker må være registrerte og ha aktiviteten sin i Innlandet.

Grønn Framtid 

Grønn fremtid - Innlandet