I 2016 ble tilskuddet 406.000 kroner (som er en økning på 17% fra sist år) til fordeling, blant annet til bedriftsutvikling og generell næringsutvikling i kommunen. Du kan lese mer om retningslinjer for tildeling og søknadsprosess på www.nord-odal.kommune.no/category18718.html.

Søknadsprosessen foregår elektronisk via regionalforvaltning.no (søk etter Nord-Odal). Søknadsfrist er 8. august.

Landbrukslegatet, som Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Utviklingsprosjekter som som bidrar til næringsutvikling og nyskaping innenfor landbruket støttes. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Norges Vels satsingsområder er mat, kultur og opplevelse, energi og miljø og entreprenørskap og virksomhetsorganisering. I fjor mottok blant annet Norsk Folkemuseum v/Bygdø Kongsgård midler til et senter for formidling av kunnskap om økologisk landbruk og dyrking av mat i by og i bynære strøk. Norges Birøkterlag mottok støtte til å utvikle nye produkter av pollen og propolis. En av bøndene som søkte fikk støtte til utprøving av alger som kyllingfôr.

Søknadsskjema og mer informasjon på  www.norgesvel.no/legater

tradisjonsmat

Kanskje utvikling av tradisjonsmat eller lokale matkasser kan være en aktuelt prosjekt? Foto: Gunnar Nygaard