Nord-Odal er de siste dagene blitt registrert med ett nytt smittetilfelle i MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer) og avisenes koronaregistreringssystemer. Kommuneoverlege og smitteteam har imidlertid ikke fått informasjon om dette, som er praksis ved positive koronatester i egen kommune.

Personen oppholder seg i en annen kommune, selv om folkeregistrert adresse er i Nord-Odal.

Det er sannsynlig at det vil komme flere slike tilfeller fremover, og graden av informasjon i disse tilfellene vil ganske sikkert variere. Dersom det oppstår smittetilfeller hos personer som oppholder seg i Nord-Odal vil vi informere om dette på vanlig måte.