Nord-Odal kommune gjenåpner skolene og SFO for elevene på 1.-4. trinn mandag 27. april 2020 i tråd med regjeringens beslutning.

Elevene på 5.-7. trinn vil fortsatt ha fjernundervisning.

Smittevernveileder for skole og SFO

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har i samarbeid utarbeidet en egen veileder om smittevern i skoler og SFO. Den gir god og tydelig veiledning om hvordan skolene kan ivareta smittevernet og gjør at skolene og SFO kan gjenåpnes på en forsvarlig måte for både elever, ansatte og foreldre.

Skolene i Nord-Odal har den siste uka jobbet for å tilpasse seg innholdet i veilederen slik at elevenes behov for trygt og godt skolemiljø ivaretas, og det legges til rette for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i skolehverdagen.

Veilederen kan blant annet leses på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet to informasjonsvideoer i forbindelse med åpningen av skole og SFO.
Video for elever – "Nå åpner skolen igjen!"
Video for foreldre og ansatte – "Nå er det forsvarlig å sende barna på skolen"

De tre viktigste smitteverntiltakene i skolene og SFO er:

  • Ingen ansatte, elever og foreldre som er syke skal møte i skole eller SFO
  • Gode rutiner på håndvask og renhold
  • Redusert kontakt mellom personer

Slik legger skolene og SFO til rette for å følge smitteverntiltakene

Gode rutiner på håndvask og renhold

  • Elevene skal se film om håndhygiene og få grundig opplæring i håndvask
  • Elevene skal utføre håndvask etter bestemte rutiner flere ganger i løpet av dagen
  • Alle ansatte har fått gjennomgang av alle rutiner og retningslinjer for smittevern
  • Klasserom rengjøres hver dag, mens toaletter og overflater rengjøres flere ganger om dagen
  • Hvert klasserom har eget utstyr for smittevern, slik som håndsprit, engangshansker og våtservietter

Redusert kontakt mellom personer

Smittevernveilederen anbefaler 15 elever i hver gruppe. Disse kalles en kohort.

Det vil si at inne i klasserommet er elevene med sin gruppe som vanlig. Det vil være faste voksne som følger hvert trinn gjennom uken. Pulter er satt opp med avstand og det er laget oppmerking for å holde avstand i klasserommene.

Hver gruppe (eks 3a) vil ha sitt faste klasserom. To grupper (eks 3a og 3b) kan samarbeide. Samarbeid mellom grupper vil kun foregå innad på trinnet, og det vil fortrinnsvis skje i uteområdet.

Hvert trinn vil ha egen inngang, egen garderobe og toalett.

Vi vil ha faste områder i skolegården der det enkelte trinn er hver dag. Disse områdene vil rullere i løpet av uken, slik at elevene får mulighet til å benytte de ulike områdene. I tillegg legges det opp til mye uteskole og turdager.

Hjertelig velkommen tilbake til skole og SFO mandag 27. april!

Paradis