Tema: markberedning, planting, conniflex, naturlig foryngelse, treslagsvalg, foryngelsesplikt?

Problemstillingene belyses av fagsjef skogskjøtsel i Glommen- Mjøsen SA, Sverre Holm.

Tid: Onsdag 7. september kl. 18 -20.Sted: Veslemyrvelta ved fv. 24, 1 km før Sætersjøen.

Enkel servering!

 

Skogkveld