Kontoutskrifter for Skogfond 2016 er nå tilgengelig i Altinn.