Skal du arrangere en fest, pubkveld eller lignende og ønsker å skjenke alkohol må du søke skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Søknadsskjema

Skjenkestyrer må ha fylt 20 år. Det koster kr. 550,- å få skjenkebevilling til en enkeltanledning. Gebyret må betales for at bevillingen skal være gyldig.

Frist for å søke er 2 uker før arrangementet/selskapet.