GIVAS skriver i sitt budsjett følgende om gebyrsaken:

«GIVAS’ holdning siden oppstarten i 2006 har vært å gjennomføre forebyggende vedlikehold, tiltak og investeringer som er nødvendig for å forvalte infrastrukturen på en god og bærekraftig måte. Selv om det tekniske etterslepet i sektoren fortsatt er stort, synes det at det forebyggende arbeidet gir resultater i form av reduserte driftskostnader. Dette merkes spesielt godt i de kommunene som har vært med i GIVAS fra starten. Statistikken viser årlig til færre akutte lekkasjer, lavere lekkasjeprosent, færre pumpestopp, og generelt færre akutte hendelser og driftsstopp sammenlignet med tidligere år.

Dette viser at GIVAS’ prioritering og fokusområder gir resultater, og det medfører at gebyrene forsvarlig kan reduseres tross for generell lønns- og prisvekst.»

– Det var med glede jeg kunne fortelle Formannskapet om gebyrreduksjonen, forteller GIVAS’ representantskapsmedlem og kommunestyrerepresentant i Nord-Odal, Elin Køien Hansen.

– Etter flere år med saker i media om at vi ligger på gebyrtoppen, kan vi endelig vise at de tiltak vi gjennomfører, vil lønne seg på lang sikt. Vi har hele tiden vært klare på at vi ikke skal skyve foran oss et stort vedlikeholdsetterslep til neste generasjon, sier Elin Køien Hansen.

I Eidskog kommune må dessverre gebyrene øke på avløpssiden. Renseanleggene i kommunen er generelt nedslitte og overholder ikke dagens krav til utslipp og arbeidsmiljø, og GIVAS arbeider i disse dager med å lage gode planer for oppgradering av renseanleggene. Hva som til slutt blir resultatet, skal forankres godt i befolkningen før det settes ut i livet. Her er det viktig å finne den beste løsningen i et livsløpsperspektiv, forteller daglig leder i GIVAS – Hanne Rolsdorph.

Hanne Rolsdorph, GIVAS, 16.12.2016