Med SAMLING ønsket Nord-Odal kommune noe mer enn et bygg som skulle gi rom for biblioteket, banken og leiligheter. Ønsket var at bygget også skulle bidra til å styrke lokalsamfunnet og skape positive ringvirkninger for bygda. Det er ingen tvil om at en plass i finaleheatet vil bidra til dette. Til tross for koronasituasjonen har det i 2020 og 2021 vært rekordmange besøkende og mye aktivitet i bygget.

Hard konkurranse

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen henger høyt. Seks semifinalister er nå redusert til 3 av totalt 89 vurderte byggeprosjekter. Finaleheatet består i tillegg til SAMLING av Carpe Diem demenslandsby (Bærum) og Kristian August gate 13 (Oslo). Prisen deles ut under Byggkvalitetsdagen 30. september.

Les om finalistene

Bilde innvendig av biblioteket i SAMLING

Fotograf: Helge Eek

 - I Sand sentrum har Nord-Odal kommune bygget SAMLING, et kombinert bibliotek-, bank- og leilighetsbygg. Bygningen danner et nytt samlingspunkt i bygda og er startskuddet for en ønsket stedsutvikling.  Arkitekt for prosjektet er Helen&Hard. I SAMLING er det utstrakt bruk av massivtre med elementer som kan demonteres og gjenbrukes ved behov. Arbeidet med trekonstruksjonen har bidratt til stor grad av læring hos den lokale entreprenøren og underleverandørene, i tillegg viser det fram en stolt, lokal tømmerhistorie. (Fra KMD sin omtale av bygget)

Ordfører i Nord Odal kommune, Lise Selnes, er svært tilfreds med at kommunen har oppnådd de gevinster som var planlagt.

– SAMLING har blitt vår storstue og vår identitetsmarkør. Vi gleder oss til å se ringvirkninger av satsningen i et lengre perspektiv, sier Selnes.

Biblioteksjef Anita Bunes er svært fornøyd med sin nye arbeidsplass.

- Jeg gleder meg over at lokalbefolkningen tar bygget og biblioteket i bruk på stadig flere måter. De er i ferd med å gjøre det til sitt eget, sier en fornøyd biblioteksjef Anita Bunes.

SAMLING var også nominert til Årets bygg og Årets trebyggeri. Disse prisene ble delt ut 31. august på Byggkvalitetsdagen. Deichman Bjørvika ble tildelt prisen Årets bygg, mens prisen for Årets trebyggeri 2020 gikk til Skipet i Bergen.  Det var imidlertid ingen tvil om at også SAMLING vekket oppmerksomhet. SAMLING var eneste bygg som var nominert i begge klasser.

Les mer