Carpe Diem demenslandsby i Bærum kommune la vekt på brukeropplevelsen for beboerne, landskapsarkitekturen og utforming av landsbyen.

Arkitektene bak Kristians Augustsgate 13, MAD arkitekter, la vekt på sirkulærøkonomi i praksis og gjenbruk av materialer.

Lise Selnes presenterte SAMLING, som i tillegg til vakker arkitektur er med å bygge et lokalsamfunn. Gjennom SAMLING har bygda fått sin storstue om skaper liv i sentrum og gir grunnlag for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selnes brukte også anledningen til å takke alle de involverte i prosjektet.

Spenningen var stor når kommunal og moderniseringsminister Nicolai Astrup skulle avsløre årets vinner av Statens pris for byggkvalitet. 

Ikke overraskende ble Kristian Augustsgate 13 kåret som vinner ettersom gjenbruk var en ekstra dimensjon i årets kriterier. SAMLING og Carpe Diem demenslandsby fikk utdelt hver sin hederspris. 

I samtale med juryen etterpå fikk vi forståelse for at de var svært begeistrert for SAMLING.

Kommunal og moderniseringsminster Nicolai Astrup overrekker hederspris til ordfører Lise Selnes for SAMLING

JURYENS BEGRUNNELSE:

«Samling viser at vakker arkitektur i seg selv er bærekraftig. Dette er trearkitektur på et høyt nivå, hvor mange gode detaljer løftes fram. Samling vil stå seg over tid og vil bli tatt vare på. Gjennom utviklingsprosessen har prosjektet skapt et attraktivt byggverk, en ny møteplass i lokalsamfunnet som bidrar til samhold, identitet, dugnadsånd og eierskap.

Byggverket er stedstilpasset og flerfunksjonelt med bibliotek, bank og boliger. Dette er jord- og skogbruksbygdas nye møtepunkt og storstue som styrker tilhørighet og skaper stolthet hos innbyggerne.

Bærekraft

Byggverket er varig fordi innbyggerne opplever at det er både vakkert og nyttig, noe de er stolte av og har eierskap til. Samling blir tatt vare på, av alle. Den nye generasjonsuavhengige møteplassen i kommunesenteret skaper begeistring, bolyst og økt attraktivitet, samt et bredere boligtilbud i kommunen.

Foredlet tre er hovedmaterialet for fasaden, bærekonstruksjonen og interiøret. Hovedbæresystemet er i massivtre. Totalt er det benyttet 700 kubikkmeter tre i den bærende konstruksjonen. Av dette er 2.200 kvadratmeter synlig i det ferdige bygget. Det er brukt lokalt treverk i fasadene. Mange bygningsdeler i tre er produsert med minimalt materialsvinn, og de kan demonteres og gjenbrukes. I tillegg er energibehovet redusert ved å bruke smarte glassfasadeløsninger, og med et driftskonsept basert på varsling og fjernstyring. Samlet sett gir disse faktorene et redusert klimafotavtrykk gjennom livsløpet.

Fremragende byggkvalitet

Dette er trearkitektur på et høyt nivå, hvor mange gode detaljer løftes fram. Samling ligger sentralt i tettstedet Sand og er med på å gi området en ny identitet. Den spennende konstruksjonen og arkitekturen kan observeres nært og på avstand. Bygningens indre hovedrom oppleves vakkert og tidløst. Det er et godt rom å være i, med godt inneklima og god akustikk. Overordnet er universell utforming løst på en god måte, selv om noen detaljer har potensial for forbedring.

Gode og innovative byggeprosesser

En suksessfaktor har vært den store tilliten mellom aktørene i byggeprosessen. Samling er skapt i et inkluderende, innovativt samspill mellom kommunen - som utvikler og byggherre - innbyggere, arkitekter, ingeniører og andre rådgivere, entreprenører og håndverkere. Det har vært en høy andel av involverte lærlinger i byggeprosjektet. Bevisst prioritering av kvalitet framfor tid har ikke hindret en effektiv og innovativ byggeprosess.

Digitale og tradisjonelle verktøy er brukt sammen på en avansert måte. En god interaktiv prosess, med tydelige mål og integrering mellom prosjektering og gjennomføring i alle faser, ga lite byggefeil og mangler. En modig byggherre sammen med framoverlente entreprenører, har tatt nødvendig risiko for nyskaping.

Forbildebygg

Med sin vakre og varige trearkitektur og som en inkluderende møteplass for alle, er Samling et godt forbilde for bærekraft. Lokalsamfunnet har gjennom utviklingsprosessen skapt merverdi og stedsutvikling, og et levende sentrum. Lokal kunnskap om tre er videreutviklet, og på dette fagfeltet har regionen fått styrket sin kompetanse.  

Les om Samling på arkitektens nettside

Lenke til sending fra Byggkvalitetsdagen

 

Ordfører Lise Selnes presenterer SAMLING på Byggkvalitetsdagen
Ordfører Lise Selnes presenterer SAMLING på Byggkvalitetsdagen