Bygningen er tegnet av det verdenskjente arkitektfirmaet Helen & Hard, og vil bli et flott signalbygg midt i Sand sentrum. Bygningen vil bli oppført i massivtre og limtre med spennende fasader dekket med trespiler. Byggestart blir i april i år.

Nord-Odal kommune vil i samarbeid med De Eldres Boligspareklubb Odal (DES-klubben Odalen) tilby leilighetene til DES-klubbens medlemmer. Forutsetningen er at et tilstrekkelig antall medlemmer er interessert i å kjøpe leilighet i dette prosjektet.

Dette er en unik mulighet til å sikre seg en moderne og spennende leilighet i Sand sentrum!

Nord-Odal kommune og DES-klubben Odalen inviterer til informasjonsmøte i kommunestyresalen 18. april 2018 kl. 18:00.

Det vil bli servert kaffe og kaker.

Litt forhåndsinfo om leilighetene

De ti leilighetene ligger i andre og tredje etasje i bygget. Leilighetene vil få balkong vendt mot sør-øst, rett mot sør eller mot sør-vest, noe som vil gi gode sol- og utsiktsforhold.

Hver leilighet vil få én biloppstillingsplass i felles parkeringskjeller med adkomst fra Sentrumsvegen. Det blir heis fra p-kjelleren til hovedinngangen i første etasje og til etasjene med leilighetene.

Bygget vil bli oppdelt i tre seksjoner; én seksjon for biblioteket, én seksjon for banklokalene og én seksjon for leilighetene.Leilighetene og p-kjelleren vil bli organisert som et borettslag tiknyttet DES-klubben.

Bygningen vil få eget bergvarmeanlegg som også skal levere varmtvann til vannbåren gulvvarme i alle leilighetene. Hver leilighet får eget ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner) som i kombinasjon med gulvvarme sikrer lave oppvarmingskostnader for leilighetene.

Leilighetene har utforming som er gitt av formen på bygget med et sentralt felles atrium og bærekonstruksjoner som stråler ut fra atriet som eker i et hjul. Leilighetene blir da kileformede; smale mot svalgangen og med generøs fasadelengde mot yttersiden av bygget.

Det vil bli mulighet for tilvalg/endringer av materialer/overflater, kjøkken- og baderomsinnredning. Det vil bli satt en frist for å gjøre tilvalg.


Estimert pris for leilighetene er :
Fireroms             ca. 90 m2:           kr. 7 500 000,- (to leiligheter, én i andre og én i tredje etasje)
Treroms             ca. 80 m2:           kr. 6 000 000,- (seks leiligheter, tre i andre og tre i tredje etasje)
Toroms               ca. 64 m2:           kr. 4 500 000,- (to leiligheter, én i andre og én i tredje etasje)

Fellesutgifter for leilighetene (inkludert renter på lån) er stipulert slik:
Fireroms             ca. 90 m2:           ca. kr. 9 500,-
Treroms             ca. 80 m2:           ca. kr. 8 000,-
Toroms               ca. 64 m2:           ca. kr. 6 000,-

 

4-roms leilighet
4-roms leilighet