Oppdatering 03.05 kl. 10:15
Saken er løst, fibernettet er oppe og går igjen, og nett og telefon virker

--

Oppdatering 02.05 kl. 15:15
Intet nytt i denne saken, det jobbes fortsatt med problemløsning.

--

Sand barnehage er på grunn av brudd i en kabel uten internett og telefon. Dette betyr at meldinger som legges inn i appen «Min barnehage» ikke vil nå frem. Foreldre/foresatte bes derfor om å sende eventuelle meldinger på SMS eller ringe til barnets avdeling dersom det er noe som haster før nettet er tilbake:

Søstun: 960 93 094
Midtstun: 960 93 092
Oppistun: 960 93 088

Veststun: 960 93 090
Øststun: 960 93 091

Styrer: 477 81 332

Les også: Nord-Odal legesenter uten nett og telefon