Oppdatering: Alle tiltak er utvidet til å gjelde til og med 19. januar, eventuelt nye tiltak eller endringer blir offentliggjort 18. januar.

Ungdomsskolen til rødt nivå

Foreldre, foresatte og elever ved Nord-Odal ungdomsskole har i dag fått informasjon om hvordan opplegget for de to kommende ukene blir. Hovedessensen i denne informasjonen er dette:

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå i trafikklysmodellen uavhengig av det lokale smittenivået.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler.

Det kan leses mer om trafikklysmodellen i smittevernveilederen for ungdomsskole og vRødt trafikklysideregående skole på Utdanningsdirektoratets nettsider.

På grunn av avstandskravet vil det ved rødt tiltaksnivå på mange skoler i praksis bety en kombinasjon av fysisk oppmøte på skolen og digital hjemmeopplæring. For Nord-Odal ungdomsskole er dette tilfelle.

I morgen, tirsdag 5. januar, skal kun elevene på 10. trinn møte på skolen. Elevene på 8. og 9. trinn vil få digital hjemmeopplæring. Den digitale hjemmeopplæringen foregår etter ordinær timeplan.

I forbindelse med skoleskyss med buss eller taxi anbefaler vi bruk av munnbind for alle elever over 12 år.

Pressemelding fra regjeringen om rødt nivå på ungdomsskoler og videregående

 

Andre tiltak

  • Stengt kommunehus / servicekontor / NAV-mottak

Som vi meldte i går vil kommunehuset og med det servicekontoret fortsatt holde stengt for fysisk oppmøte. Dette gjelder også kontortida for NAV Odal.

  • Stengt idrettshall

Det samme gjelder idrettshallen, tiltaket som etter planen skulle oppheves i dag fortsetter.

  • Digitale politiske møter

Eventuelle politiske møter i perioden vil bli avholdt digitalt.

  • Avlyst / stengt kino

Det var satt opp en kinoforestilling i perioden fra i dag til 18. januar, denne avlyses og ingen nye forestillinger settes opp.

  • Ikke utleie av kommunale lokaler

Lokaler i kommunehuset, skoler, Milepelen, Samling, Prestberget, Gjeddevasskoiene vil ikke bli utleid i de kommende to ukene.

  • Skjenkestopp

Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

  • Anbefaling om avstand – unngå besøk i hjemmet

Vi deler anbefalingen om å ikke ha gjester i hjemmet. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

  • Anbefalinger om hjemmekontor

Alle som har mulighet til å ha hjemmekontor anbefales å ha det.

  • Anbefaling om avlysning / utsettelse av organiserte fritidsaktiviteter

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. Gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser / kohorter.

Alle tiltak gjelder til og med 19. januar (oppdatert 14. januar). Nye vurderinger vil bli gjort både nasjonalt og lokalt nærmere denne datoen.

Pressemelding fra regjeringen om nye nasjonale tiltak fra 4. januar