Ny bru blir i samme utførelse som den gamle og arbeidene utføres av Trescon AS. Vi har også med oss Safe Control Engineering som rådgivere i prosjektet. Elvia vil også være involvert da de har kabler under brua.

Oppstart på prosjekt er planlagt den 1. september og anleggsperioden vil vare i 3 uker. I den perioden vil Sand være delt i 2 for gående/syklende. Det er gjort avtale med Innlandstrafikk om ekstra skoleskyss mellom Sand sentrum og sentralskolen. Det er også gjort vurderinger på midlertidig bru men det er lagt dødt i forhold til kort anleggstid pluss kostnader ved midlertidig bru og behov ut over det som løses med ekstra skoleskyss. Vi beklager den ulempen det eventuelt vil gi for publikum, men det er behov for ei ny bru.

Sandsfossen bru
Sandsfossen bru