I kveldens møte med Statsforvalteren i Innlandet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fikk kommunene i Innlandet komme til orde med spørsmål om blant annet strenge regionale tiltak vil være aktuelt også i deler av Innlandet. Det anses på nåværende tidspunkt å være god kontroll med smittesituasjonen, og det vil derfor ikke bli innført lignende tiltak som i Viken. Denne situasjonen kan selvsagt endre seg, og da vil slike tiltak igjen bli vurdert.

Det er mange som har spørsmål om tiltak, ikke minst munnbind. Vi har i Nord-Odal i lengre tid anbefalt bruk av munnbind på kollektivtrafikk, i butikker eller andre steder der det er vanskelig å opprettholde 1 meters avstand. Vi opplever også at mange nord-odølinger er flinke til å følge denne anbefalingen, spesielt i butikker.

Et påbud er et mulig tiltak, men da på et annet risikonivå enn vi befinner oss.

Vi beregner hver mandag risikonivå, etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og vi er også denne uka på nivå 2 (kontroll med klynger).

Her er tabellen som viser hvilke tiltak som bør vurderes på hvilket nivå. Et viktig prinsipp for smittehåndtering er også at alle tiltak skal være forholdsmessige. Altså tilpasset det nivået man befinner seg på. Derfor er ikke munnbindpåbud et tiltak vi vil foreslå pr. i dag.