Reis hjem fra hytta!

Regjeringa har i dag vedtatt en forskrift som forbyr folk å oppholde seg i fritidsbolig utenfor egen bostedskommune.

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget. Bakgrunnen er behovet for en tydelig nasjonal regulering.

- Det er et tydelig behov for klare nasjonale regler om hvem som skal settes i karantene og isolasjon, og hva det innebærer. På fredag klargjorde vi dette for personer som kommer til Norge fra utlandet. Nå klargjør vi dette for personer som har vært i nær kontakt med en som er smittet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi ser også at flere hyttekommuner uttrykker stor bekymring for at deres helse- og omsorgstjeneste ikke er dimensjonert til å skulle ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egen befolkning. Vi er glade for at mange nå har fulgt Statsministerens klare anmodning i går om at en skal dra hjem, men vil i løpet av dagen se om resten gjør dette frivillig. Hvis kommunene etter dagen i dag fortsatt rapporterer om at folk er på hyttene sine, vil regjeringen innføre et forbud mot dette. Derfor har vi i dag vedtatt en forskrift om dette som kan gjelde fra det tidspunktet vi bestemmer. Det kan skje raskt hvis folk nå ikke følger anmodning frivillig, sier Høie.

Forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune vil tre i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Departementet vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt dersom det blir aktuelt å sette forbudet i kraft.

Kriseledelsen i Nord-Odal kommune støtter dette tiltaket, og oppfordrer igjen både hyttefolk som eventuelt oppholder seg i Nord-Odal og nord-odølinger på hytter andre steder om å rette seg etter dette.

Regjeringens nettside

Sist endret 15.03.2020