Registrering av arrangement
Dette er ikke en søknad om å få lov til å arrangere, det er fortsatt opp til arrangører å sørge for at arrangementene blir gjennomført etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Dersom arrangementet er av en type som gjør at man også i normale tider må søke om å få arrangere, gjelder dette også nå. Dette gjøres ikke via dette skjemaet, men du bør fortsatt registrere arrangementet her.

Som et ekstra hjelpemiddel kan du via skjemaet også finne Helsedirektoratets risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern.

Høll huggu' kalt å hjerte' vart!

Registrering av arrangementer