I de nasjonale tiltakene som gjelder for perioden 4. til og med 19. januar er det klare råd om å unngå besøk i hjemmet. Om disse tiltakene blir videreført eller ikke, vil bli kjent fra regjeringens side mandag 18. januar.

Unngå å ha gjester i hjemmet frem til 19. januar.
Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.

Oversikt over nasjonale tiltak fra januar 2021

En institusjon eller en omsorgsbolig er hjemmet til den som bor der, og disse reglene gjelder derfor også der. Da de fleste som bor i institusjoner eller omsorgsboliger er å regne som aleneboende kan man altså ha besøk i hjemmet av én til to faste venner eller én fast husstand.

I tillegg pågår for tiden vaksinasjon, og sykehjem er blant de første stedene dette skjer. Dette betyr at de ansatte har enda flere arbeidsoppgaver enn vanlig, og mindre tid til besøkende.

Dersom man kommer på besøk skal munnbind brukes, og det skal sitte på under hele besøket, samtidig som avstand overholdes.

Besøkende fra områder med høy lokal smitterisiko

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/