Personer som blir prioritert for vaksinasjon vil bli kontaktet for tilbud om dette. Det er pr i dag ingen venteliste å sette seg på, så det har ingen hensikt å kontakte kommunen eller fastlegen for dette.

Prioriteringslista som gjelder er gitt av Regjeringen etter råd fra Folkehelseinstituttet, og ser pr. nå slik ut:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75 – 84 år
 4. Alder 65 – 74 år. Samt enkelte personer med høy risiko, alder 18 – 64 år
 5. Alder 55 – 64 år med underliggende sykdom / tilstand
 6. Alder 45 – 54 år med underliggende sykdom / tilstand
 7. Alder 18 – 44 år med underliggende sykdom / tilstand
 8. Alder 55 – 64 år
 9. Alder 45 – 54 år

Sykdommene/tilstandene som gjelder for personer 18 – 64 år med høy risiko i prioriteringsgruppe 4 er:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

https://www.fhi.no/nyheter/2020/de-eldste-og-syke-vaksineres-forst/

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert, men dette kan endres dersom smittepresset øker, eller hvis smittesituasjonen i helseinstitusjoner endrer seg.

Mer info om koronavaksinasjon: www.fhi.no/kvp