Fire utvalgte arkitektfirmaer har levert sine forslag til konkurransen.

Dette er et forprosjekt igangsatt av Nord-Odal kommune og Odal Sparebank i samarbeid.

Juryen har mai måned til disposisjon, de skal velge en vinner av konkurransen.

Etter gjennomført og avsluttet konkurranse og behandling av juryens konklusjon og anbefalinger, er det kommunens og bankens intensjon å forhandle med vinneren for videre utvikling av prosjektet. Vinneren må være forberedt på tilpasninger, endringer og videreutvikling av prosjektet som følge av juryens bedømmelse og som følge av kommunens og bankens ønsker og behov og bygningsmyndighetenes krav.

Engasjement av prosjekterende og gjennomføring av prosjektet forutsetter positivt vedtak etter behandling i styret for Odal Sparebank og politisk behandling av saken i Nord-Odal kommune.

Alle plansjene vil også bli utstilt både i Nord-Odal bibliotek og Odal Sparebanks lokaler.

Juryen består av: Odd Rune Andersen (leder), Knut Nafstad, Eli Skoland, Gunnar Nygård, Rune Sør-Reime, Per Rygh og Jonas Norsted.

Klikk på bildene for å se hvert enkelt innkomne forslag.

Samling

Tre i tre

Folkepassasjen

Stav og laft