Marie Skarstad er Kongsvingerregionens personvernombud og har sitt faste kontorsted i Kongsvinger kommune.
Personvernombudet har mange oppgaver.

Internt skal ombudet:

  • kontrollere at kommunen ivaretar og overholder personvernregelverket
  • gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser
  • sette fokus på hvor risikoen i forhold til personvern er størst
  • bidra til å få oversikt over hvor kommunen har personopplysninger – særlig personsensitive

Ombudet skal også være kommunens kontaktpunkt mot Datatilsynet og skal samarbeidet med tilsynet.

Den enkelte kan også be om at opplysninger rettes eller slettes i enkelte tilfeller. Personvernombudet kan kontaktes om det er behov for hjelp eller veiledning.

Personvernombudets e-postadresse: personvernombud@nord-odal.kommune.no

Datatilsynet om personvern