1. Kom høvv smitteværn, heile tiæ!

Vask hein, nis i ærmbågån, høll avstand å itte håndhæls hæll kos på følk du møter ute på tur.
Bli heme, itte reis på hittæ, kæmpingtur hæll tell Edæ førr å handle. Overhøll karrantenereglæ!

 

2. Gå gjenne på tur, de’ er fint både i skogæ å neri bigden!

Kan gjenne væræ fleir øvv, mæn itte førr mange (fæm høller). Å høll avstand! Både tell døm du går tur me’ å døm du møter. Smør dæ gøtt, solæ tær om du itte er på fjelle’ øvv.

De’ er en viss skogbrannfare førr tiæ, så det er nukk øvv lurt å itte gjæræ opp værme i skogæ, mæn det visste du jo.

 

3. Spell spell!

Her er det mie å væljæ ti. Dataspell, nettspell, brettspell hæll kortspell? Bære å væljæ.

 

4. Bruk lokalbutikkæ!

Di flæste har sikkert bruk før påfill ta litt ta hørt tell påske. Bruk butikkæ vi har her. Da øker sjansen førr at døm er her etter at ting har roæ sæ att, å du reduserer smittefaræ de’ utgjær å dra uttæbigds.

Kom høvv at du kan få handlehjælp øvv, hvis du trenger de’!

 

   

5. Spærk fotball att!

Mæn itte fleir hæll fæm om gongen, å høll avstand. Stigge tacklinger å drakthølling er itte løv nå hæll. Vi har itte VAR, mæn skær prøve å følje med se de’ itte utarter.

 

6. Ring nåån du veit sitter æleine!

De’ er dessværre itte alle som har mange rundt sæ, å som nå har endæ færre. Hvis du veit om nåån, ta en telefon, de’ kan beti så mie før den som blir ringt.


7. Se påskekrim hæll film!

Mange har tellgang tell både Netflix å en høvv tv-kanaler. Det er nå allså gode muliheiter tell både påskekrim, gode filmer å kanskje øvv tell å kommæ gjennom en serie du itte har hatt tiæ tell å se endæ.


8. Gå på konsært frå soffækrokæ!

Nåe ta de’ fisste som bjinte å skje da samfunnet tok pause var att konsærter vart avlist hæll fløtt tell seæ. Plutseli’ var nette’, spesielt Facebook, stappfullt ta diggitalkonsærter. Mange ta døm er tellgjengelie i fleire daar etter at døm vart spellt, å nie kommer stort sett hør dag.


9. Høll huggu kalt å hjærte' vart!

De’ blir bra tell slutt.

 

Plakat påskevettregler