Covid NOR Er du i isolasjon eller karantene?

Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

CovidNor er et forskningsprosjekt som handler om å forstå hvordan Covid-19 rammer den norske befolkningen, både de som er smittet og de som har vært utsatt for smitte. Det er mye som er usikkert omkring hvordan sykdommen arter seg.

Mesteparten av det vi i dag hører og leser om covid-19, handler om alvorlig syke mennesker som må behandles i sykehus. Disse utgjør imidlertid et lite mindretall av alle som er rammet av viruset. Pasientstudien CovidNor ønsker derfor å undersøke hvilke symptomer og plager som preger dere som er hjemme, enten ved påvist eller mistenkt smitte.

Pasientstudien CovidNor ønsker også å undersøke hvordan dere  har det i isolasjon og karantene og hvordan dere ser på egen situasjon og på hjelpen dere har fått. Resultatene fra studien vil kunne bidra til en bedre håndtering både av denne epidemien og av eventuelle senere epidemier.

Les mer om hvem som kan delta i forskningsprosjektet her...