Strømmen har vært borte i deler av Nord-Odal siden ca. midt på dagen i dag, det området vi nå vet at mangler strøm er fra Sand og nordover til Bruvoll og Trautskogen. Elvia jobber med saken.

Se Elvias strømbruddskart (oppdateres fortløpende)

En vanlig problemstilling ved langvarige strømbrudd er tap av mobildekning, det er etter rapporter i ferd med å skje i det nevnte området nå. Vi vet derfor at denne saken kanskje ikke kan leses av de som bor eller oppholder seg i området. Det er mobildekning i andre deler av kommunen, for eksempel i Sand sentrum og i Mo.

Både kommunens kriseledelse og brannvesenet følger med på utviklinga og kan kontaktes ved behov eller spørsmål.

Elvia feilmelding: 62 12 30 00
Brannvakt: 957 84 912
Beredskapskontakt: 915 57 725