Nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall, redusere antall overdoser og overdosedødsfall i kommunen, samt utvikle og øke kunnskap om overdoseforebyggende arbeid i kommunen. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet. I overdosestrategien har Helsedirektoratet satt som mål at nalokson nesespray skal være tilgjengelig i alle kommuner med injeksjonsutfordringer. Kommunene har videre plikt til å gjøre sterilt brukerutstyr tilgjengelig for sprøytebrukere i kommunen.

Nord- Odal kommune har med bakgrunn i strategien økt fokus på overdoseforebygging og deltar i Naloksonprosjektet.

Utdeling av Nalokson nesespray 

Tjenesten tilbyr utdeling av Nalokson nesespray som er en motgift ved opioidoverdose, til personer med overdoserisiko, personer som omgås dem og til pårørende. Dette kan redde liv før ambulansen kommer.

Ta kontakt med kommunen på telefon 62 97 81 00, for mer informasjon.

Utdeling av sterilt brukerutstyr

Nord-Odal kommune tilbyr gratis brukerutstyr via Apotek 1 Sagstua. Dette er en basispakke som inkluderer sprøyter og kanyler.

Apotek 1 Sagstua har følgende åpningstider:

  • Mandag - fredag: 09:00 - 16:00
  • Lørdag: 09:00 - 13:00

Annen informasjon

Tjeneste for psykisk helse og avhengighet tilbyr i tillegg enkeltpersoner informasjon om smitteforebyggende tiltak, samt informasjon om muligheter for vaksinasjon, diagnostikk og behandling.

Sergio psykisk helse

På bildet ser vi Sergio fra psykisk helse med informasjonsbrosjyrer om blant annet Nalokson.